Advercity

Visuell identifiering
Webbdesign
Tryckning

Advercity är ett företag specialiserat på järnvägskonstruktion och transport

Advercity Järnvägsentreprenader AB är ett infrastrukturföretag som arbetar inom järnvägs- och bussbyggen. Detta företag upprätthåller en effektiv järnväg i Sverige, både för person- och godstrafik. Vårt uppdrag var att analysera kundens behov och förväntningar, och med dessa i åtanke utvecklade vi en logotyp och webbplats som speglar kundens tjänster och värderingar och vi designade och producerade ett stort antal grafiskt material såsom tjänstekatalog, broschyrer och företagspresentationsfolder.

Tjänster:

  • Visuell identifiering

  • Hemsidedesign

  • Tryck Design

  • Tryckning